Privacyverklaring

Hoe zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig blijven?

Energiehuis Limburg – in de hoedanigheid van Verwerker - besteedt de verwerking van de persoonsgegevens uit aan 3 subverwerkers:

Stebo vzw, CV Onesto Woonpunt en Dubolimburg vzw.

De Verwerker en de Subverwerker sluiten een Verwerkingsovereenkomst af waarin dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd worden als die welke opgenomen zijn in de protocollen afgesloten tussen de Steden –en gemeenten en het Energiehuis Limburg. De protocollen kan u hier nalezen.

Met deze verwerkers worden er aldus bindende afspraken gemaakt met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. Meer bepaald zal elke verwerker daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen nemen. De computers die persoonsgegevens bevatten of er toegang toe geven zullen voorzien zijn van een recent besturingssysteem waarbij ook de updates (oa tegen veiligheidslekken) gevolgd worden. Toepassingen en data op de computers zijn enkel toegankelijk na aanmelding met gebruikersnaam en paswoord. Alle toestellen zijn voorzien van recente en up-to-date antivirussoftware. De netwerken worden beveiligd door een firewall. De serversystemen staan in een beschermende omgeving. Er worden dagelijks back-ups genomen.

Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getest en bijgestuurd indien nodig.

 Uitwisselen van gegevens

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Energiehuis Limburg zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen kunnen we bepaalde persoonsgegevens mede delen aan de in de wet opgelegde partijen. Zonder volledig te kunnen zijn, vermelden we:

  • de Nationale Bank van België als verantwoordelijke voor de Centrale voor Krediet aan Particulieren;
  • het Vlaamse Gewest, en meer bepaald het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, dat Energiehuis Limburg heeft erkend als energiehuis voor het toekennen van de Vlaamse energielening en het aanbieden van diensten;
  • OCMW’s die overeenkomstig het Energiebesluit van 19 november 2010 verplicht advies moeten verstrekken over het toekennen van energieleningen aan kredietnemers uit de doelgroep. In dit kader hebben wij protocollen afgesloten die u hier kan nalezen.

Voor operationele redenen en om onze diensten te kunnen aanbieden is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen instanties en organisaties (“derden”) en daarmee persoonsgegevens delen. De gegevens die worden gedeeld blijven beperkt tot wat noodzakelijk is om de beschreven doeleinden te realiseren. Ze kunnen maar worden gebruikt binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht en op voorwaarde dat deze derden ook op een veilige en wettelijk correcte manier met uw gegevens omgaan.

Het gaat, zonder volledig te zijn, om volgende partijen.

  • Het provinciebestuur Limburg, Vzw Dubolimburg, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, GreenVille -Centrum Zuid 1111, en Stebo vzw, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Windekestraat 1, die er dankzij een overeengekomen financiële ondersteuning voor zorgen dat Energiehuis Limburg op een voordelige manier renovatieadvies kan verstrekken.
  • Triodos Bank NV, met maatschappelijke zetel te NL-3704EC Zeist-Nederland, Nieuweroordweg 1 en met administratieve zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139/3, die gedeeltelijk de kredietactiviteiten van Energiehuis Limburg financiert, met maatschappelijke zetel te Graaf van Loonstraat 15 bus 1, 3580 Beringen en in dat kader rechten verwerkt op toegekende energieleningen.

We delen persoonsgegevens ook met derden indien u ons hier de toestemming voor geeft.  Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wijziging privacy statement

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen blijven we steeds in beweging.

Energiehuis Limburg kan dan ook deze privacy verklaring wijzigen. We brengen u hiervan uiteraard op de hoogte via onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 16/06/2023

Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons gerust een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Contactgegevens

Heeft u een specifieke vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Energiehuis Limburg, heeft u een klacht of wenst u bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij stellen het op prijs dat u dan contact met ons opneemt.

De contactpersoon, in de hoedanigheid van Data Protection Officer van het Energiehuis Limburg, is David Govaert. U kan hem contacteren via mail privacy@energiehuislimburg.be of telefonisch op 011 42 24 10

Deze privacy verklaring is onderschreven door het Energiehuis Limburg en haar coöpererende partners.

“We ondersteunen met veel enthousiasme elke Limburger die een vraag heeft rond energie!”

 

Energiehuis Limburg

CV met Sociaal Oogmerk

Maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 15/2

KBO nummer 0807 760 273

Gedelegeerd Bestuurder Hans Vermeulen