Voordelig lenen aan 0% of 1,5%

Slim investeren in energie besparende maatregelen?

Onze leningen maken het betaalbaar! Het advies krijg je er gratis bij!

Een professionele adviseur begeleidt je bij het nemen van belangrijke keuzes (slim renoveren, aannemer, bestuderen van offertes, premie aanvragen…).

Je lening dossier volg je in alle vertrouwen op bij onze erkende kredietmaatschappij.

nul-procent

Lenen aan 0%

Je kan tot € 15 000 lenen aan 0% interest met de Vlaamse energielening als je aan één van de voorwaarden voldoet. Meer dan 60% van de aanvragers komt in aanmerking voor de 0% rentvoet

De huidige crisis zorgt voor heel wat problemen. Ondernemers kunnen in de problemen komen. Werknemers kunnen getroffen worden door loonverlies door tijdelijke werkloosheid of ziekte. Verkeer je in één van deze situaties en heb je problemen om de maandelijkse last van de lening te blijven betalen? Hierna schetsen we hoe je tijdelijk je budget wat kan verlichten.

1.    De Vlaamse energielening (Duwolim-lening)

De Vlaamse regering heeft beslist om voor alle kredietnemers de maandlast gedurende 3 maanden te verlagen. Op 7 april ontving iedereen een mail met dit voorstel. Wie geen mailadres heeft, werd per brief op de hoogte gebracht. Wie niet wenste te genieten van dit uitstel, kon dat tot half april laten weten.

Iedereen die niet reageerde zal dus gedurende 3 maanden geen kapitaal betalen. Op de maandelijks vervaldag worden er alleen intresten aangerekend. Na 3 maanden hervatten de gewone betalingen opnieuw. Dat betekent wel dat de lening 3 maanden langer zal lopen.

2.    De provinciale renovatielening (DuwolimPlus-lening)

Op 20 mei keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt om ook op deze leningen uitstel van betaling te verlenen. Kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te krijgen door de crisis kunnen nu dus ook voor deze leningen een uitstel aanvragen gedurende 3 maanden.

De kredietnemer die uitstel van betaling vraagt, moet volgens de wettelijke regeling aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Er is een inkomensverlies door de coronacrisis (bv. door tijdelijke technische werkloosheid, tijdelijke sluiting van de onderneming,  …);
  • Er is geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op 1 april 2020;
  • De kredietnemer(s) beschik(t)(ken) over minder dan 25.000 euro roerend vermogen.

Het betalingsuitstel loopt gedurende maximaal 3 maanden. Deze termijn kan bijkomend één maal verlengd worden met nogmaals maximum 3 maanden. Nadat deze periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen.

Er worden geen dossier- of administratiekosten aangerekend. Wel zijn er interesten verschuldigd op de uitstelperiode. Belangrijk om weten: door dit uitstel zal de looptijd van de lening met 3 maanden verlengd worden. Omdat er geen kwijtschelding van intrest is, stijgt de totale kost van het krediet.

Wie geen betalingsproblemen verwacht of wie zelf voldoende spaarreserve heeft om deze lastige periode te overbruggen, kan beter geen gebruik maken van de mogelijkheid om betalingen uit te stellen. Uitstel is geen afstel. Nu even niet betalen betekent natuurlijk dat je later langer zal moeten betalen voor je lening.

Wil je toch gebruik maken van de mogelijkheid om uitstel te bekomen? Stuur dan een mailtje naar energiehuis@onesto.vlaanderen met je vraag en een document waaruit blijkt dat je door de crisis inkomensverlies hebt.

anderhalf

Lenen aan 1,5%

Kom je niet in aanmerking voor een lening aan 0% interest? Woon je wel in Limburg?
Ook jij kan tot € 30 000 lenen aan 1,5% interest dankzij de Limburgse renovatielening.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Je lening aanvragen?

  • Vul het digitaal aanvraagformulier in en/of contacteer Energiehuis Limburg voor een afspraak.
  • Een energieadviseur van Energiehuis Limburg komt langs voor een technisch onderzoek in je woning.
  • De energieadviseur geeft raad over en begeleidt de werken mee.
  • De adviseur stelt je leningsdossier samen (incl. premies).
  • Je ondertekent de officiële akte bij Onesto woonkrediet.

Woon-energieloket

Nood aan meer informatie? Op zoek naar concrete bedragen en mogelijkheden voor jouw renovatieproject? Elke woning is anders, net als haar bewoners.

In alle Limburgse gemeentes kan je daarom op vaste tijdstippen terecht in een woon-energieloket.

Onze specialisten vertrekken vanuit jouw vragen en gewoonten. We zoeken naar het totaalplaatje voor je woning: passende maatregelen, premie- en lening advies, én wegwijs naar de juiste renovatiebegeleiding.

Vul de naam of postnummer van je gemeente in.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Al een concrete vraag?

Stel je vraag digitaal

Contacteer ons
Liever telefonisch contact?
Bel ons: 089 77 81 29
Voornaam
Achternaam
privacy *
Energiehuis Limburg verwerkt deze gegevens conform de GDPR- wetgeving. Hoe we dit doen kan je rustig nalezen in onze privacyverklaring

STE_logo_kl
logo-fluvius
limcoop-logo
Onesto_logo
DUBO-Logo
limburg
vlaanderen-energie