Vlaamse overheid lanceert Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening

De omschakeling van de Vlaamse Energielening naar de Mijn Verbouwlening en de toegang daartoe gaat in op 1 september 2022.

De voorwaarden voor de premies en de toegang daartoe via Mijn VerbouwPremie veranderen effectief op 1 oktober 2022.

Energiehuis Limburg volgt deze evolutie op de voet. Wij organiseren ons intern om jullie correct te informeren en van dienst te zijn. In dit artikel delen we alvast met jullie wat we tot nu toe weten, al blijven er nog veel vragen.

Mijn VerbouwPremie:
3 inkomenscategorieën bepalen nieuwe premiebedrag


Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven op één online adres mijnverbouwpremie.be de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen. Deze eengemaakte premie voor renovatie én energiebesparende investeringen geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest. Naast de Mijn VerbouwPremie blijven er ook nog enkele andere premies bestaan. Zoals o.a. de premie voor zonnepanelen en hybride waterpompen, de EPC-labelpremie en premies voor een verwarmingsketel op gas.

 

Het premiebedrag van de Mijn VerbouwPremie is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. De laagste inkomenscategorie krijgt - uiteraard onder bepaalde voorwaarden - 50% van de aanvaarde facturen (excl. btw), de middelste categorie 35% en de hoogste categorie kan aanspraak maken op een vast bedrag per m² isolatie/glas of per installatie hernieuwbare energie.

 

Meer informatie over de werken die in aanmerking komen, het juiste premiebedrag per ingreep en de documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen, zijn terug te vinden op mijnverbouwpremie.be.

 

Opgelet: In een overgangsfase (1/7/2022-30/9/2022) kan men tijdelijk bepaalde premies niet meer aanvragen. Deze premievragen doet je cliënt - uitgesteld - vanaf 1 oktober online via mijnverbouwpremie.be. Geen haast! De facturen uit deze periode blijven namelijk 2 jaar en 3 maanden geldig voor het aanvragen van een premie. Na deze periode blijft de geldigheid van facturen nog steeds 2 jaar.

Plaatsing warmtepomp
Dakisolatie.

Mijn Verbouwlening:
tot 60.000 euro lenen aan 0%


Bij de Vlaamse energielening leende je – onder bepaalde voorwaarden – 15.000 euro aan 0 procent over een periode van 10 jaar. Bij de ingang van de nieuwe Mijn Verbouwlening op 1 september 2022 wordt dit bedrag opgetrokken tot 60.000 euro en verlengt de terugbetaaltijd naar 25 jaar. Bij de nieuwe Mijn Verbouwlening worden dezelfde inkomenscategorieën gehanteerd als bij de Mijn Verbouwpremie. Enkel de laagste en de middelste inkomenscategorie komt in aanmerking. Er wordt hiervoor gekeken naar het laatst beschikbare aanslagbiljet.

Wie al een Renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor de Mijn Verbouwlening. Ook wie na 1/10/22 een woning (label E of F) of een appartement (label D, E of F) aankoopt, kan in de eerste 10 jaar na de aankoop geen beroep doen op de Mijn Verbouwlening.

De Mijn Verbouwlening kan men aanvragen tussen 01/09/2022 en 31/12/2026, voor een minimumbedrag van 1.250 euro en een maximumbedrag van 60.000 euro. De Vlaamse Overheid heeft beslist dat er per ‘categorie’ van werken een maximaal uit te lenen bedrag is vastgelegd. Dit bedrag controleer je via mijnverbouwlening.be. De werkzaamheden waarvoor men kan lenen, hangen samen met de categorieën binnen de Mijn Verbouwpremie.

Men vraagt de Mijn Verbouwlening niet aan per uit te voeren werk, maar voor een totaalpakket aan ingrepen. Per woning of gebouw (van minstens 15 jaar oud!) kan er namelijk slechts 1 maal een Mijn Verbouwlening worden afgesloten. Het krediet kan in maximaal 6 verschillende schijven opgenomen worden over een periode van 36 maanden. Enkel facturen aangemaakt na 1 juli 2022 komen in aanmerking.

Naast de nieuwe Mijn Verbouwlening blijven nog steeds de Energielening+ (bij erfenis/schenking van een woning) en het Renteloos renovatiekrediet (via reguliere bankcircuit) bestaan. De Vlaamse energielening verdwijnt.

Vragen?


Geef ze door via info@energiehuislimburg.be!

Energiehuis Limburg plant in het najaar een reeks infosessies voor professionals. We hopen dan een nog concreter beeld op het nieuwe premie- en leningenlandschap te hebben.